Kandidatai

Kalvarija

Valdas Aleknavičius

Paremti


LAIKAS VIENYTIS – KURKIM KALVARIJĄ KARTU!


Pagrindiniai tikslai

  • Pirmiausia – savivaldybės gyventojai, bendruomenė ir jų iniciatyvos;
  • Kokybiškos viešosios paslaugos;
  • Ūkiškesnis požiūris į komunalinius reikalus.
Profesinė veikla

LR Žemės ūkio ministerijos kancleris

Politinė patirtis

Ilgametis Kalvarijos r. savivaldybės tarybos narys

Išsilavinimas

Ekonomikos fakultetas, Lietuvos Žemės Ūkio UniversitetasNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT097189900009700598

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).