Kandidatai

Zarasų r.

Vaida Lazdauskienė

Paremti


Skaidriai. Draugiškai. Vieningai.


Pagrindiniai tikslai

  • Savivalda – tarnaujanti žmogui. Mažiau biurokratijos – daugiau efektyvaus valdymo;
  • Įkursime Senjorų užimtumo dienos centrą;
  • Parengsime sąlygas privačiai – viešai partnerystei, kad atsirastų pramogų, vandens, SPA parkas Zarasuose. Įrengsime Sartų ežero pakrantėje maudyklą.
Profesinė veikla

Verslininkė, įmonės vadovė 19 m., darbo patirtis LR muitinėje 8 m., yra LR Seimo nario padėjėja

Politinė ir visuomeninė veikla

Vadovauja TS-LKD Zarasų skyriui, Zarasų jaunųjų šaulių būrelio mokytoja ir šaulė

Išsilavinimas

Viešojo administravimo magistrėNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT357189900009700615

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).