Kandidatai

Vilkaviškio r.

Saulenas Aželskas

Paremti


Kartu galime geriau!


Pagrindiniai tikslai

  • Draugiškesnė ir atviresnė savivalda, kuri pasižymėtų įtraukimu ir pagarba grįstu bendradarbiavimu su vietos gyventojais bei organizacijomis;
  • Savivaldybės seniūnijų pertvarką, skiriant joms savarankiškus biudžetus;
  • Krašto mokyklos stiprios, galinčiomis savo ugdymo kokybe konkuruoti su didmiesčių mokyklomis.
Profesinė veikla

Ūkininkas (18 metų patirties)

Politinė patirtis

Nuo 2019 metų Vilkaviškio sav. Tarybos narys, 7 metai TS-LKD skyriaus pirmininkas

Išsilavinimas

Marijampolės AŽŪM, Suomijos žemės ūkio koledžasNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT487189900009700575

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).