Kandidatai

Telšių r.

Mantas Serva

Paremti


DRAUGIŠKA SAVIVALDA


Pagrindiniai tikslai

  • Besikeičiantis savivaldos veidas ir bendravimo su žmonėmis būdai;
  • Geresni ir nuoširdesni santykiai su žmonėmis, sutelkiant dėmesį į bendruomenių stiprinimą, pradėtų ir naujų projektų įgyvendinimą;
  • Institucijų skaidrinimas ir sprendimai tose srityse, kurios rezultatus duos tik ilguoju laikotarpiu.
Politinė patirtis

Nuo 2015 m. Telšių r. savivaldybės tarybos narys, 2018-2019 ir 2021-2022 Telšių r. savivaldybės mero pavaduotojas

Išsilavinimas

Viešojo administravimo bakalauras, KUNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT087189900009700616

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).