Kandidatai

Švenčionių r.

Kazimieras Pranskus

Paremti


Pozityvios mintys ir realūs darbai - jaunėjantis ir gražėjantis kraštas!


Pagrindiniai tikslai

  • Palankesnės sąlygos jauniems ir smulkiems ūkininkams;
  • Jaunimo įveiklinimas per paramą NVO, erdvių kūrimą, laisvalaikio ir pilietiškumo skatinimą;
  • Investicijų pritraukimas kuriant patrauklias darbo vietas grįžtančiam jaunimui.
Profesinė veikla

Ūkininkas, bažnyčios vargonininkas

Išsilavinimas

Muzikos pedagogo bakalauras, Vilniaus pedagoginis universitetasNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT267189900009700583

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).