Kandidatai

Panevėžio r.

Kazimieras Algirdas Budrys

Paremti


Visada galima geriau.


Pagrindiniai tikslai

  • Skaidrus ir efektyvus savivaldybės valdymas siekiant aukščiausių standartų viešųjų paslaugų teikime;
  • Aktyvi investicijų paieška siekiant kurti gerai apmokamas darbo vietas;
  • Švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų modernizavimas, kokybiškų paslaugų plėtra.
Profesinė veikla

Vadybininkas agroverslo įmonėje „Žvalguva“

Politinė patirtis

TS-LKD Panevėžio rajono skyriaus pirmininkas, Panevėžio r. savivaldybės tarybos narys nuo 2000 m.

Išsilavinimas

Mokslinis agronomas, LŽŪ AkademijaNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT557189900548724599

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).