Kandidatai

Kauno r.

Justinas Urbanavičius

ParemtiPagrindiniai tikslai

  • Pėsčiųjų saugumas, mažesnės spūstys, geresnė kelių kokybė ir patogesnis susisiekimas viešuoju transportu;
  • Investavimas į mokymo proceso kokybę ir pagalba mažiau pajėgiam žmogui;
  • Vandentiekio ir nuotekų komunikacijų plėtra. Skaidrumas, sąžiningumas ir įsiklausymas į rinkėjų lūkesčius – esminiai mano darbo principai.
Profesinė veikla

Nuo 2020 m. LR Seimo narys, Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas

Politinė patirtis

2007-2008 m. ir 2015-2020 m. Kauno r. savivaldybės tarybos narys, 2008-2012 m. LRS narys

Išsilavinimas

Miškininkystės magistrasNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT067189900009700555

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).