Kandidatai

Radviliškio r.

Jolanta Margaitienė

Paremti


Viskas įmanoma!


Pagrindiniai tikslai

  • Sudarytos sąlygos smulkiojo, vidutinio bei pramonės verslo vystymosi;
  • Išvystyta vandentvarkos, asfaltuotų kelių, melioracijos statinių, dviračių takų ir elektromobilių aptarnavimo infrastruktūra, vystomas žalias kursas;
  • Užtikrintas viešųjų paslaugų prieinamumas, tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas bei stipri bendruomenė.
Profesinė veikla

Nuo 2012 m. Radviliškio r. savivaldybės administracijos direktorė

Politinė patirtis

Nuo 2008 m. TS-LKD Radviliškis narė, nuo 2012 m. skyriaus pirmininko pavaduotoja

Išsilavinimas

Inžinerijos ir viešojo administravimo magistrėNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT567189900009700625

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).