Kandidatai

Akmenės r.

Jadvyga Dunauskaitė

Paremti


Savo ateitį kuriame patys


Pagrindiniai tikslai

  • Mažinti nedarbo lygį kuriant darbo vietas, atitinkančias gyventojų kvalifikacijos lygį;
  • Didinti rajono patrauklumą užtikrinant svarbiausių paslaugų prieinamumą;
  • Skatinti nuomonių pliuralizmą ir demokratiniais principais paremtą savivaldos darbą.
Profesinė veikla

LR Seimo nario padėjėja

Politinė patirtis

Ilgametė Akmenės r. savivaldybės tarybos narė

Išsilavinimas

Teisės bakalaurė, MRUNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT187189900009700630

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).