Kandidatai

Biržų r.

Irutė Varzienė

Paremti


UŽ TVARŲ TĘSTINUMĄ!


Pagrindiniai tikslai

  • Biržų krašto tapatybė – Radvilų istorijos, rekreacinio potencialo, įdomių objektų, stiprių tradicinių verslų, šeimos ūkių stiprinimas;
  • Užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę – švietimo, sveikatos, socialinių poreikių;
  • Nuolat rūpintis verslo aplinka, turizmo plėtra bei tęsti jaunimo, NVO, kultūros rėmimo, skatinimo politiką.
Profesinė veikla

Biržų r. savivaldybės administracijos direktorė

Politinė patirtis

Ilgametė Biržų r. savivaldybės tarybos narė, 2011-2014 Biržų r. savivaldybės merė

Išsilavinimas

Lietuvių kalbos mokytojos specialybė, VUNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT957189900009700602

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).