Kandidatai

Pagėgiai

Gintautas Stančaitis

Paremti


Draugiška savivalda


Pagrindiniai tikslai

  • Kelsime aukščiausius moralės ir etikos standartus savo politikams;
  • Puoselėsime vakarietiškos kultūros vertybes ir tautinį identitetą bei palikimą saugojančias veiklas, inicijuosime diskusiją dėl viešųjų erdvių desovietizacijos;
  • Kursime draugišką investicinę aplinką, klimatui neutralią savivaldą bei rūpinsimės gatvių ir kelių tvarkymu.
Profesinė veikla

Ūkininkas

Visuomeninė ir politinė veikla

Lietuvos ūkininkų sąjungos narys, Caritas savanoris, TS-LKD Pagėgių skyriaus pirmininkas

Išsilavinimas

Teisininkas, MRUNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT727189900009700628

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).