Kandidatai

Pasvalio r.

Gintautas Gegužinskas

Paremti


Kartu galime geriau!


Pagrindiniai tikslai

  • Tikslingai paskirstyti investicijas, gerinant gyvenimo, verslo ir ūkininkavimo aplinką bei infrastruktūrą;
  • Įvertinti kiekvieną pasiūlymą ir priimti atsakingus sprendimus, užtikrinant darnų suinteresuotų pusių darbą;
  • Sudaryti sąlygas saugiai ir sveikai gyventi, dirbti, sportuoti, dalyvauti kultūrinėje veikloje, remti NVO ir bendruomenių iniciatyvas.
Profesinė veikla

Pasvalio r. sav. meras 1995-2000 ir nuo 2003.

Išsilavinimas

Mokslinis agronomas ir teisės magistras

Visuomeninė veikla

Panevėžio Kolegijos Tarybos, Teisininkų draugijos, Agronomų sąjungos, Rotary klubo narysNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT437300010174806959

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).