Kandidatai

Rietavas

Egidijus Gricius

Paremti


Telkiantis meras. Draugiška savivalda


Pagrindiniai tikslai

  • Įtvirtinti atvirumą Savivaldybės bendruomenėje;
  • Įgalinti bei skatinti Savivaldybės bendruomenę savarankiškai veikti;
  • Atvirai ir skaidriai bendradarbiauti su nacionalinėmis ir užsienio agentūromis įgyvendinant investicijų politiką.
Profesinė veikla

Rietavo savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius nuo 2004 m.

Visuomeninė veikla

Rietavo savivaldybės jaunimo organizacijos „Progresas“ prezidentas nuo 2002 m.Norite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT667189900009700639

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).