Kandidatai

Jurbarko r.

Daivaras Rybakovas

Paremti


Ūkiškas meras!


Pagrindiniai tikslai

  • Ūkiški sprendimai savivaldoje – savivaldybės vykdomų projektų tinkama priežiūra, siekiant darbų kokybės ir ekonomiškumo;
  • Rūpestis kiekvienu žmogumi – kokybiškas švietimas, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos;
  • Atsakinga savivalda – sugrąžintas pasitikėjimas savivalda, stabili koalicija savivaldybės taryboje, atskaitinga bendruomenei ir kasmet viešai atsiskaitanti.
Profesinė veikla

Žemės ūkio ministro patarėjas, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narys

Politinė ir visuomeninė veikla

Buvęs Jurbarko r. vicemeras, LMŽD Jurbarko skyriaus vadovas, Lietuvos elnių kvieslių asociacijos vadovas

Išsilavinimas

Viešosios politikos - administravimo magistras, KTUNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT087189900548724572

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).