Kandidatai

Rokiškio r.

Audronė Kaupienė

ParemtiPagrindiniai tikslai

  • Neįgaliesiems prieinama viešoji infrastruktūra. Viešųjų erdvių ir objektų pritaikymas neįgaliesiems;
  • Švarus miestas. Imsimės priemonių dėl rajone esančių komunalinių atliekų surinkimo vietų tvarkingos aplinkos užtikrinimo;
  • Istorinė atmintis. Inicijuosime patys ir palaikysime iniciatyvas, skatinančias patriotiškumą ir pilietiškumą.
Profesinė veikla

LR Seimo narių P. Saudargo ir L. Kasčiūno padėjėja, NVO Rokiškio r. klubo „Artritas“ projektų vykdytoja

Politinė patirtis

Rokiškio r. savivaldybės tarybos narė

Išsilavinimas

Socialinio darbo bakalauras, MRUNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT397189900009700640

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).