Kandidatai

Kelmės r.

Asta Zavadskienė

Paremti


Kartu kurkime Kelmės krašto ateitį. Drąsiai, atsakingai, kryptingai.


Pagrindiniai tikslai

  • Siekti aukštesnių moralės ir etikos standartų politikams bei puoselėti vietinę demokratiją;
  • Gerinti švietimo kokybę užtikrinant formalų ir neformalų mokinių užimtumą;
  • Vystyti investicinę aplinką ir kurti klimatui neutralią savivaldą, diegiant žaliuosius sprendimus transporto sektoriuje.
Profesinė veikla

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė

Išsilavinimas

Matematikos dėstytojo specialybė, VU

Visuomeninė veikla

Nuo 2022 m. Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos vadovėNorite mane paremti?

Pasirinkite sumą

Įveskite duomenis

Vardas Pavardė

Asmens kodas

El.paštas

Telefonas