Kandidatai

Ukmergės r.

Agnė Balčiūnienė

ParemtiPagrindiniai tikslai

  • Tęsti žvyruotų gatvių asfaltavimą ir parkavimo aikštelių plėtrą mikrorajonuose, gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę ir investicinę aplinką bei skatinti verslumą;
  • Didinti galimybes papildomam vaikų užimtumui, stiprinti jaunimo iniciatyvas ir veiklas, skiriant reikalingas patalpas;
  • Įkurti senjorų reikalų tarybą ir mažinti šilumos kainas.
Profesinė veikla

Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Politinė patirtis

TS-LKD Ukmergės skyriaus pirmininkė

Išsilavinimas

Teisės magistrėNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT497189900009700557

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).