Kandidatai

Plungės r.

Adomas Zamulskis

Paremti


Veikime, kurkime, keiskime


Pagrindiniai tikslai

  • Darbo vietos – aukštesnių technologijų investicijų pritraukimas, sukuriant geriau apmokamas darbo vietas bei skatinant plungiškius grįžti į tėviškę;
  • Švietimas ir kultūra – gerinti pedagogų ir kultūros darbuotojų darbo sąlygas, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką;
  • Socialinė aplinka – investicijos į socialinės globos infrastruktūrą bei specialistų darbo sąlygas.
Profesinė veikla

UAB „Klinika Pulsas“ pardavimų vadovas, UAB „Magnadenta“ direktorius

Politinė patirtis

Nuo 2011 m. Plungės r. savivaldybės tarybos narys

Išsilavinimas

Farmacijos magistras, LSMUNorite mane paremti?

Gavėjas


Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Banko sąskaitos numeris


LT077189900009700537

Paskirtis


Parama rinkimuose, (jūsų asmens kodas)

Bendros taisyklės


  • Asmuo, aukojantis iki 50 eur. asmuo neprivalo būti deklaravęs pajamų ir turto, aukojant daugiau nei 50 eur. asmuo turi būti deklaravęs pajamas.
  • Vienas aukotojas (fizinis asmuo) per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių (15 980 eur.).
  • Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).